Lidmaatschap

 

Paviljoen Westerhout

Westerhoutplein 3

1943 AA Beverwijk

0251-228624

pav.westerhout@kpnmail.nl

www.paviljoenwesterhout.nl


Paviljoen Westerhout

Inschrijving en kosten.

Als u belangstelling heeft voor een continue activiteit kunt u, na aanmelding, één keer zonder enige verplichting de sfeer komen proeven.

Deelname gaat men aan voor een kalenderjaar. Bij tussentijdse aanmelding worden kosten berekend naar rato.

Zonder opzegging wordt uw deelname stilzwijgend verlengd.


U kunt zich inschrijven voor een activiteit via een inschrijfformulier dat te verkrijgen is in het kantoor van Paviljoen Westerhout.


De kosten voor een activiteit of cursus dienen bij aanvang te worden betaald.

Bij deelname aan meerdere activiteiten (met uitzondering van kortlopende activiteiten of cursussen) worden gereduceerde tarieven gehanteerd .